Kas ir psihoanalīze

Kas ir psihoanalīze  
http://www.epf-fep.eu/ - EPF (European Psychoanalytic Federation)

http://psychoanalytic.eu/ - Igaunijas - Latvijas psihoanalīzes mājas lapa

https://www.ipa.org.uk/ - IPA (International Psychonalytic Association)

Psihoanalīze ir psihoterapijas virziens, kas analītiski ļauj izpētīt cilvēka psihes uzbūvi, kā arī likumus, pēc kuriem tā darbojas. Tā dod iespēju ārstēt psihes traucējumus un ir piemērota cilvēkiem ar interesi par savu iekšējo pasauli un tās konfliktiem, cilvēkiem, kuri cieš no neirotiskiem simptomiem vai rakstura traucējumiem un, visbeidzot, cilvēkiem, kam ir pietiekami enerģijas sevis izpratnei un pārmaiņām. Mūsu psihē pastāvīgi mijiedarbojas divas galvenās daļas – apziņa un zemapziņa. Psihoanalīze, lielākoties, nodarbojas ar zemapziņu, tā sniedz dziļu ieskatu neapzinātajos un apzinātajos procesos, un atjauno saikni starp tiem. Psihoanalīzes izpētes loks ir arī cilvēka dziņas, konflikti, jūtas, psihiskie aizsargmehānismi, sapņi, attiecības ar citiem un pašam ar sevi. Psihoanalīze arī palīdz izlabot pagātnē iegūto psiholoģisko traumu sekas. Tā ļauj apzināt „aizliegtās” jūtas un vēlmes, samierināties ar tām, saprast, kas tajās ir labs, un atrast veidu kā ar tām sadzīvot, uzlabojot dzīves kvalitāti. Psihoanalīzes pamatlicējs ir Zigmunds Freids (1856.-1936.) 19. gadsimta beigās.

Praksē klasiskā psihoanalīze ir vairākus gadus ilgs process, parasti 45 minūšu sesijas notiek 4 -5 reizes nedēļā. Pacients guļ uz kušetes, psihoanalītiķis sēž krēslā aiz pacienta galvas ārpus analizējamā redzes lauka. Tam, ka pacients psihoanalītiskās sesijas laikā guļ uz kušetes, ir sava nozīme - lai netraucēti pilnībā atslābinātos, nodotos savu domu plūsmai un brīvi runātu visu par visu, kas nāk prātā. Psihoterapijā, kad pacients sēž ārstam pretī, neviļus meklējot viņa vaibstos piekrišanu un/vai atbalstu, nosodījumu vai nepatiku, mainās pacienta jūtu gamma, kas nepalīdz koncentrēties uz iekšējo pasauli un būt pilnīgi neatkarīgam brīvo asociāciju plūsmai.

Psihoanalīze ir ieteicama tiem, kas vēlas izzināt sevi, atbrīvoties no dziļiem, mokošiem iekšējiem konfliktiem un sevis izveidotiem ierobežojumiem. Tā var palīdzēt kļūt radošākam un atgūt dzīves garšu. No medicīniskā viedokļa, psihoanalīze ir izvēles metode neirotisko (trauksme, bažas, slikta oma) un personības traucējumu ārstēšanai. To var ieteikt arī cilvēkiem ar psihosomatiskām slimībām.