Indra Upmiņa

Psihoanalītiķa kandidāte
Bērnu un pusaudžu psihoanalītiķa kandidāte
Sertficēta ārste – psihoterapeite
Latvijas – Igaunijas Psihoanalīzes grupa
Latvijas Psihoterapeitu Asociācija, sertifikācijas komisijas locekle, apmācīttiesīga ārste - psihoterapeite

Mobilais tālrunis: 371 29472244 (zvanīt 10 min pirms apaļas stundas, piemēram, 9.50, 10.50,utt.) 
E-pasts: indraupmina@gmail.com

Darba vieta: "Indras Upmiņas ārsta prakse", A.Čaka ielā 83/85-5, Rīgā
 
Psihoanalīze
Bērnu un pusaudžu psihoanalīze
Individuāla psihoterapija
Bērnu un pusaudžu individuāla psihoterapija
Individuālas konsultācijas
Ģimenes un pāru terapija